film / tv / politics / social media / celeb / pajiba love / misc / about / cbr
film / tv / politics / web / celeb

January 8, 2008 |

By Ranylt Richildis | Film | January 8, 2008 |


“Fuck the world.” — John Rambo, 2008

Rambo / Ranylt Richildis

Film | January 8, 2008 |
Buy a Pajiba T-Shirt at the Pajiba Store.


Next Article